Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Żywice rezorcynowe

Żywice rezorcynowe

Żywice rezorcynowe są stosowane w przemyśle gumowym i oponiarskim. Są kombinacją rezorcyny i formaldehydu z odpowiednimi dodatkami, i umożliwiają zwiększenie adhezji kauczuku do tkanin z powrozów stalowych, poliestrowych, poliamidowych, aramidowych i innych. Pozwalają zmniejszyć liczbę etapów przetwarzania w przemyśle oponiarskim i gumowym z jednoczesną poprawą warunków przetwórstwa. Oprócz produkcji opon stosuje się je przy produkcji taśm przenośnikowych, pasów napędowych, pasków klinowych, gumowych węży pneumatycznych i hydraulicznych.

Żywice płynne do nasączania (dipping)

Żywice te są przeznaczone do łączenia gumy z tkaninami poliestrowymi, poliamidowymi i innymi w kąpielach z lateksów rezorcynolowo-formaldehydowych (RFL). Mogą być używane w miejsce rezorcyny bez konieczności starzenia roztworu żywicy. Nie zawierają wolnego formaldehydu, są stabilne i nie polimeryzują w okresie magazynowania. Dostępne są żywice o niskiej i bardzo niskiej lepkości pozwalające na stosowanie w automatycznych systemach dozowania.

Specyfikacje i szersze informacje techniczne na temat dostępnych żywic przesyłamy na życzenie.