Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Wodorotlenek wapnia

Wodorotlenek wapnia

 

Produkt Ciężar nasypowy (około) Jakość Nazwa handlowa
Wodorotlenek wapnia 400 g/l FCC, E 526 Magnesia 7245