Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Wodorotlenek potasu

Wodorotlenek potasu

Posiadamy w ofercie wodorotlenek potasu w postaci stałej i płynnej.

           Specyfikacja – postać stała

Parametr

Wartość

Całkowita alkaliczność jako KOH

min. 90 % wagi

Wodorotlenkowa alkaliczność jako KOH

min. 90 % wagi

K2CO3

maks. 0,44 % wagi

KCL

maks. 150 ppm

Fe

maks. 2 ppm

Ni

maks. 4 ppm

Hg

maks. 0,1 ppm

Pozostałe informacje

***

Numer CAS

1310-58-3

Postać

Produkt jest dostępny w postaci: płatkowanej, brykietowanej, krystalicznej

Opakowanie

Worki 25 kg, bębny 45 – 205 kg lub bigbagi

Spełnia wymagania testowe amerykańskiego Food Chemical Codex (FCC) oraz farmakopei amerykańskiej USP i National Formulary (NF).

           Specyfikacja – postać płynna

Parametr

Wartość

Całkowita alkaliczność jako KOH

min. 50 % wagi

Wodorotlenkowa alkaliczność jako KOH

min. 50 % wagi

K2CO3

maks. 0,10 % wagi

KCL

maks. 50 ppm

KClO3

maks. 30 ppm

K2SO4

maks. 30 ppm

Fe

maks. 2 ppm

Ni

maks. 0,25 ppm

Sód jako Na

maks. 2500 ppm

Pozostałe informacje

***

Numer CAS

1310-58-3

Postać

Płynna – roztwór wodny

Opakowanie

Autocysterny