Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Wodorotlenek magnezu

Wodorotlenek magnezu

Wodorotlenek magnezu (wzór chemiczny Mg(OH)2) – to nieorganiczny związek chemiczny magnezu z grupy wodorotlenków.

W przyrodzie wodorotlenek magnezu występuje w postaci minerału brucytu. W podwyższonej temperaturze stopniowo ulega dehydratacji do tlenku magnezu.

Główne zastosowania:

– składnik leków na zaburzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego np. na zgagę, niestrawność z powodu nadkwaśności, nieżytu lub choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,

– suplementy diety,

– preparaty kosmetyczne wymagające środowiska zasadowego np. mleko magnezjowe (zawiesina wodorotlenku magnezu w wodzie),

– w procesie rafinacji cukru,

– w wyrobach spożywczych jako E528.

Dysponujemy różnymi gatunkami do wyboru. Wodorotlenek magnezu dostępny jest również w formie granulowanej do bezpośredniego tabletkowania – “MagGran MH”.

Szczegółowe specyfikacje wysyłamy na życzenie.

Produkt Klasyfikacja Ciężar nasypowy (około) Jakość Nazwa Magnesia nr…
Wodorotlenek magnezu ciężki 390 g/l E 528  7277
ciężki 500 g/l Ph. Eur., E 528 lub USP  725
ciężki 700 g/l Ph. Eur., E 528 lub USP  726
ekstra ciężki 1,000 g/l Ph. Eur., E 528 lub USP  7261
granulowany 1,000 g/l (tapped) Ph. Eur., USP, E 528 MagGran® MH (87250)
ciężki 400 g/l chemicznie czysty  7287
ciężki 500 g/l wysoka czystość  729