Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Wodorotlenek magnezu

Wodorotlenek magnezu

Wodorotlenek magnezu (wzór chemiczny Mg(OH)2) – to nieorganiczny związek chemiczny magnezu z grupy wodorotlenków.

W przyrodzie wodorotlenek magnezu występuje w postaci minerału brucytu. W podwyższonej temperaturze stopniowo ulega dehydratacji do tlenku magnezu.

Główne zastosowania:

– składnik leków na zaburzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego np. na zgagę, niestrawność z powodu nadkwaśności, nieżytu lub choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,

– suplementy diety,

– preparaty kosmetyczne wymagające środowiska zasadowego np. mleko magnezjowe (zawiesina wodorotlenku magnezu w wodzie),

– w procesie rafinacji cukru,

– w wyrobach spożywczych jako E528.

Dysponujemy różnymi gatunkami do wyboru. Wodorotlenek magnezu dostępny jest również w formie granulowanej do bezpośredniego tabletkowania.

Szczegółowe specyfikacje wysyłamy na życzenie.