Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane

– Wodorotlenek wapnia.