Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Vyncolit

Vyncolit – tłoczywa fenolowe wzmacniane włóknem szklanym lub węglowym.