Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Trójglicerydy

Trójglicerydy

Trójglicerydy o średniej długości łańcuchów (MCT) – oczyszczony olej.