Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Tlenek wapnia

Tlenek wapnia

Produkt Ciężar nasypowy (około) Jakość Nazwa handlowa
Tlenek wapnia 800 g/l FCC, E 529 Magnesia 7258