Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Tetraboran sodu

Tertraboran sodu, dziesięciowodny