Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Tetraboran potasu

Tetraboran potasu, czterowodny