Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Sulfonamid orto-toluenu

 

SULFONAMID ORTO-TOLUENU (OTSA)

ZASTOSOWANIA
OTSA jest głównym surowcem do produkcji sacharyny. Inne zastosowania to:

– Plastyfikator przy produkcji powłok melaminowych i żywic laminujących,

– Plastyfikator do żywic termoutwardzalnych i termoplastów,

– Wybielacz w recepturach niklujących,

– Półprodukt do substancji farmaceutycznych.

 

NAZWA CHEMICZNA

Sulfonamid orto-toluenu

(CAS Nr: 88-19-7)

 

WZÓR CHEMICZNY                             CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY

C7H9NO2S                                                            171,2

 

SPECYFIKACJA

Czystość                                    : ≥ 99,5 %

Woda                                         : ≤ 0,3 %

Kolor                                          : ≤ 70 Pt/Co

Para-toluenosulfonamid    : ≤ 0,2 %

Mętność                                     : ≤ 50 FTU

 

Metody badawcze w/w parametrów są dostępne na żądanie.

 

GŁÓWNE WŁASNOŚCI (typowe)

Wygląd                                          : kryształki koloru białego do kremowego

Punkt wrzenia                            : 210°C (1,33 kPa)

Punkt zapłonu                            : 178°C (Pensky-Martens, zamkn. naczynie)

Prężność par                               : 383 Pa przy 187°C

Rozpuszczalność w wodzie   : 1,6 g/l (25°C)

 

OPAKOWANIE

Worki papierowe czterowarstwowe po 25 kg netto, 35 sztuk na jednej palecie.