Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Środki uniepalniające i przeciwdymne

ŚRODKI UNIEPALNIAJĄCE I PRZECIWDYMNE:
Boran cynku
Boran glinu
Boran magnezu
Boran manganu
Boran wapnia
Borofosforan cynku
Cynian cynku
Czteroboran potasu
Hydroksycynian cynku
Metaboran baru
Metaboran potasu