Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Propionian wapnia

Propionian wapnia

Sól wapniowa kwasu propionowego