Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

OPTSA

OPTSA – sulfonamid toluenu

OPTSA  jest mieszaniną orto i para toluenosulfonamidu.

 

NAZWA CHEMICZNA

Sulfonamid toluenu – OPTSA (CAS Nr: 1333-07-9)

Mieszanina: ok. 40 % sulfonamidu orto-toluenu i ok. 60 % sulfonamidu para-toluenu

 

WZÓR CHEMICZNY                             CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY

C7H9NO2S                                                            171,2

 

SPECYFIKACJA

Czystość                                                       : ≥ 99,0 %

Woda                                                             : ≤ 0,3 %

Kolor (roztwór 33 % w acetonie)                     : ≤ 30 Pt/Co

Sulfonamid orto-toluenu                                  : 35 – 43 %

Amon                                                            : ≤ 15 mg/kg

 

Metody badawcze w/w parametrów są dostępne na żądanie.

 

GŁÓWNE WŁASNOŚCI

Wygląd                                      : biały, krystaliczny proszek

Punkt wrzenia                            : 210 – 220°C (1,33 kPa)

Punkt zapłonu                            : 180°C (Cleveland, otwarte naczynie)

Prężność par                                     : ok. 0,75 kPa (183°C)

Ciężar nasypowy                        : 680 – 850 kg/m3

Rozpuszczalność w wodzie         : 5 g/l (25°C)

ZASTOSOWANIA

Znajduje zastosowanie jako plastyfikator do melaminy i szeregu innych żywic. Poprawia stabilność, sprężystość i płynność tych żywic. Wśród zastosowań są:

– Komponent pigmentów fluorescencyjnych

– Zmiękczacz do powłok melaminowych i żywic laminujących

– Zmiękczacz do żywic termoutwardzalnych

– Zmiękczacz do termoplastów

– Wybielacz w recepturach niklowania

– Surowiec do produkcji zmiękczaczy i żywic

OPAKOWANIE

Worki trójwarstwowe po 25 kg netto, 35 sztuk na palecie, 1 paleta zawiera 875 kg towaru netto.