Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Izocyjaniany

Izocyjaniany

Przyśpieszacze/akceleratory sieciowania żywic epoksydowych. Zastosowanie w produkcji preimpregnatów (prepegów), przetwórstwa żywic epoksydowych w tym sieciowania z opóźnionym działaniem (latent curing).