Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Hydroksy cynian cynku

Hydroksy cynian cynku

 

Zinflam ZHS (poprzednia nazwa handlowa Storflam ZHS)

 

Wzór chemiczny ZnSn(OH)6
Ciężar cząsteczkowy 286.12
Numer C.A.S. 12027-96-2

 

Specyfikacja

Wygląd Biały, sypki proszek
Zawartość cyny 40 – 43 %
Zawartość cynku 19,5 – 22,5 %
Straty prażenia w temp. 105°C przez 1 godz. 1,5 % maks.
Pozostałość na sicie 200 mesh (74 mikrony) 0,1 % maks.
Termin przydatności 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli składowany w miejscu suchym i dobrze wentylowanym

 

Hydroksy cynian cynku jest nietoksycznym, bezpiecznym środkiem zmniejszającym palność i dymotwórczość polimerów. Pozwala częściowo lub w niektórych przypadkach całkowicie zastąpić toksyczny trójtlenek antymonu w systemach wymagających wysokich parametrów niepalności i niskiego poziomu dymienia.

Wybrane zastosowania:

Nienasycone żywice poliestrowe

Laminaty GRP

Zinflam ZHS może zastąpić trójtlenek antymonu w podobnych dawkach i z zaletą poprawy parametrów dymności. Typowe dawki: 2 – 5 %.

SMC/DMC

Zinflam ZHS wspomaga działanie zwęglające w bezhalogenowych, wypełnionych systemach. Dawka 5 – 15 % pozwala na jednoczesną redukcję zawartości wypełniaczy np. wodorotlenku glinu.

Polichlorek winylu

Kable o niskich parametrach dymienia

Zinflam ZHS może zastąpić  trójtlenek antymonu w podobnych dawkach dozowania z poprawą parametrów dymności. Typowo dozuje się 2 – 7 %.

Tkaniny powlekane plastisolem, tapety, taśmy transporterowe.

Redukcja trójtlenku antymonu jak wyżej.

Wykładziny podłogowe, płyty sztywne, spienione.

Poprawa parametrów palności i dymienia. Typowe dawki dozowania: 1 – 2 %.

Przezroczyste arkusze wytwarza się z Zinflam ZHS.

 

Kauczuki

Polichloropren

Poprawa zarówno uniepalnienia jak i przeciwdymności przy użyciu Zinflam ZHS w dawkach około 3 %.

Kauczuk naturalny – bez halogenków

Poprawa uniepalnienia i przeciwdymności w niskich dawkach dozowania Zinflam ZHS do systemów z wypełniaczem – wodorotlenkiem glinu. Dawka około 2,5 %.

 

Etylenowo-akrylowe – bez halogenków

Jak wyżej. Przy dawkach 2 – 5 % możliwe zmniejszenie niekorzystnie dużej zawartości wodorotlenku glinu.

 

 

Farby

Zinflam ZHS może zastąpić Sb2O3  w systemach farb halogenowych np. alkidowych, poliestrowych, epoksydowych, PVC itd. Systemy przezroczyste są możliwe do podtrzymania,  jak i poprawa parametrów dymności. Dawki  – zwykle 2 – 5 %.

Kleje i uszczelniacze

Epoksy

Zinflam ZHS (i Zinflam ZB) poprawiają uniepalnienie i parametry dymności w dawkach typowych 3 – 5 %