Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Halamid

HALAMID

Halamid®  jest uniwersalnym, łatwo biodegradowalnym środkiem dezynfekcyjnym, który jest szeroko stosowany z powodu następujących własności: •    Aktywny przeciwko bakteriom (Gram dodatnim i Gram ujemnym), wirusom (w osłonkach i bez ) oraz grzybom. •    Stabilny i aktywny zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. •    Łatwo biodegradowalny i bez typowych dla chloru niekorzystnych własności. •    Doskonała stabilność i trwałość w czasie składowania. •    Brak ryzyka rozwoju odporności mikroorganizmów.               

NAZWA CHEMICZNA

Sól sodowa N-chloro-p-toluenosulfonamidu (Chloramina T) (CAS-NO: 127-65-1) ; (EEC-NO.: 2048547)  

WZÓR CZĄSTECZKOWY                                            CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY

C7H7ClNNaO2S.3H2O                                                                               281.5  

SPECYFIKACJA

Czystość   98,0 – 103,0 % m/m
Mętność 0,5 % roztwór ≤  5 FTU
Kolor 5 % roztwór ≤  25 Pt/Co
pH 5 % roztwór 8,0 – 10,3

 

SPOSÓB DZIAŁANIA

Halamid®  jonizuje, gdy jest rozpuszczony w wodzie. Wytworzone jony Halamidu®  reagują z mikroorganizmami, z którymi weszły w kontakt. Reakcja bazuje na utlenianiu materiału komórkowego, niszcząc mikroorganizm szybko, nawet w mocno rozcieńczonych roztworach. Wysoka stabilność jonów Halamidu® pozwala na stworzenie swojego rodzaju rezerwuaru, gdzie jego aktywność nie jest zużyta natychmiast, lecz pozostaje przez długi okres czasu. Ponieważ mechanizm mikrobiologicznej destrukcji oparty jest na utlenianiu, nie istnieje ryzyko tworzenia się odporności u mikroorganizmów. W celu ustalenia dawek dozowania – vide wskazówki zawarte w oddzielnym Biuletynie Technicznym dostępnym na żądanie. 

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

 

Wygląd Biały, krystaliczny proszek
Rozpuszczalność w wodzie 150 g/l (25 °C)
Ciężar nasypowy 540-680 g/ml
Punkt zapłonu 192 °C (Pensky-Martens, zamknięte naczynie)

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – vide  Biuletyn Techniczny lub karta charakterystyki substancji dostępne na życzenie.  

OPAKOWANIE

5 kg wiaderka, 80 sztuk na palecie. 25 kg 3-warstwowe worki papierowe, 35 sztuk na palecie. 25 kg bębny polietylenowe, 24 sztuki na palecie. 125 kg bębny tekturowe, 4 sztuki na palecie. 1000 kg big bagi.  

SKŁADOWANIE

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Po otwarciu zamykać dokładnie opakowania.  

 POZOSTAŁE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji n/t transportu, obchodzenia się z substancją, pierwszej pomocy prosimy zapoznać się kartą charakterystyki substancji dostępnej na życzenie. Pozwolenie Ministra Zdrowia nr. 3104/07. Halamid® jest znakiem towarowym należącym do firmy Axcentive, Francja.