Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Czteroboran sodu

Czteroboran sodu, dziesięciowodny