Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Cytrynian magnezu

Cytrynian magnezu

Dostępny jest również w formie granulowanej do bezpośredniego tabletkowania jako:

– wodorocytrynian magnezu (zawierający wodę) – “MagGran MCi” oraz

– dicytrynian trimagnezu (9-wodny) – “MagGran MDCi”.