Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Cytrynian magnezu

Cytrynian magnezu

Dostępny jest również w formie granulowanej do bezpośredniego tabletkowania jako:

– wodorocytrynian magnezu (zawierający wodę)

– dicytrynian trimagnezu (9-wodny)