Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Cytrynian acetylotributylu

Cytrynian acetylotributylu (ATBC)

Plastyfikator bezftalanowy do polichlorku winylu i farb drukarskich. Zastępuje ftalany w produkcji opakowań do żywności, farb drukarskich i malarskich, folii, kosmetyków i zabawek, gdzie kontakt z ftalanami budzi obawy lub jest uznany za szkodliwy.

Szersze informacje znajdują się pod hasłem ATBC.