Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Cynian cynku

Cynian cynku

Storflam ZS

 

Wzór chemiczny ZnSnO3
Ciężar cząsteczkowy 232.07
Numer C.A.S. 12036-37-2

 

Specyfikacja

Wygląd Biały, sypki proszek
Zawartość cyny ok. 51 % typowo
Zawartość cynku ok. 28 % typowo
Straty prażenia w temp. 105°C przez 1 godz. 1,0 % maks.
Pozostałość na sicie 200 mesh (74 mikrony) 0,1 % maks.
Temperatura rozkładu (na Zn2SnO4 + SnO2) >570°C

 

Cynian cynku jest nietoksycznym, bezpiecznym środkiem zmniejszającym palność i dymotwórczość polimerów. Pozwala częściowo lub w niektórych przypadkach całkowicie zastąpić toksyczny trójtlenek antymonu w systemach wymagających wysokich parametrów niepalności i niskiego poziomu dymienia. Cynian cynku jest droższy od hydroksycynianu cynku, gdyż wymaga suszenia w celu zmniejszenia jego wilgotności. Jest szczególnie zalecany do zastosowań jako środek uniepalniający i przeciwdymny, gdzie konieczna jest niska zawartość wody. Więcej informacji znajduje się pod hasłem hydroksy cynian cynku.