Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Chlorek wapnia

Chlorek wapnia

Posiadamy w ofercie gatunki chlorku wapnia w różnych formach i różnej czystości do następujących zastosowań:

– przemysł farmaceutyczny,

– przemysł spożywczy,

– zimowe utrzymanie dróg (środek zapobiegający tworzeniu się lodu),

– zapobieganie tworzeniu się kurzu na nieutwardzonych drogach,

– osuszanie gazów i ciekłych substancji organicznych,

– rolnictwo,

– otrzymywanie innych związków wapnia.

Szczegółowe specyfikacje wysyłamy na życzenie.