Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Chlorek magnezu

Chlorek magnezu dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego

Dostępnych jest kilka gatunków. Szczegółowe specyfikacje wysyłamy na życzenie.