Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Boraks

Boraks

Czteroboran sodu, dziesięciowodny