Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Aldehyd octowy

Aldehyd octowy

Posiadamy w ofercie aldehyd octowy min. 99,5 %.

Aldehyd octowy produkowany jest w procesie utleniania etylenu w obecności katalizatora. Jest łatwopalną, bezbarwną cieczą o drażniącym zapachu. Może być mieszany z wodą i z popularnymi rozpuszczalnikami w każdej proporcji.  Jest stosowany w produkcji: kwasu octowego, bezwodnika kwasu octowego, octanu etylu, aldehydu krotonowego, kwasu maleinowego, pentaerytrytolu i in. Jest półproduktem w syntezach farmaceutyków, perfum, barwników i pestycydów.
Produkt jest dostępny u reprezentowanego przez nas niemieckiego dystrybutora w bezzwrotnych, odpornych na ciśnienie stalowych beczkach po 150 kg netto. Możliwe jest napełnianie opakowań własnych klienta – odpornych na ciśnienie beczek o zawartości od 15 do 135 kg lub zbiorników odpornych na ciśnienie o pojemności np. 550 kg. Dostawy w autocysternach lub wielotonowych zbiornikowych kontenerach (w tym napełnianie) nie są możliwe.