Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Sulfonamid para-toluenu

SULFONAMID PARA-TOLUENU (PTSA)

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA - Komponent pigmentów fluorescencyjnych, - Półprodukt do barwników, - Półprodukt do substancji farmaceutycznych, - Plastyfikator do powłok melaminowych i żywic laminujących, - Wybielacz w recepturach niklujących, - Surowiec do produkcji zmiękczaczy i żywic.   NAZWA CHEMICZNA Sulfonamid para-toluenu (CAS Nr: 70-55-3)   WZÓR CHEMICZNY                             CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY C7H9NO2S                                                            190,6   SPECYFIKACJA Czystość                                                        : ≥ 99,5 % Woda                                                             : ≤ 0,2 % Temperatura krystalizacji                                : ≥ 136,8°C Kolor (roztwór 33 % w acetonie)                     : ≤ 25 Pt/Co Sulfonamid orto-toluenu                                  : ≤ 0,3 % Sulfonamid meta-toluenu                                : ≤ 0,1 % Amon                                                            : ≤ 15 mg/kg   Metody badawcze w/w parametrów są dostępne na żądanie.   GŁÓWNE WŁASNOŚCI Wygląd                                      : biały, krystaliczny proszek Punkt wrzenia                            : 221°C (1,33 kPa) Punkt zapłonu                            : 202°C (Pensky-Martens, zamkn. naczynie) Prężność par                                       : 352 Pa (189°C) Ciężar nasypowy                        : 730 - 760 kg/m3 Rozpuszczalność w wodzie         : 3,2 g/l (25°C) OPAKOWANIE Worki papierowe trójwarstwowe, 35 sztuk na palecie.