Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Sulfonamid orto-toluenu

SULFONAMID ORTO-TOLUENU (OTSA)

ZASTOSOWANIA OTSA jest głównym surowcem do produkcji sacharyny. Inne zastosowania to: - Plastyfikator przy produkcji powłok melaminowych i żywic laminujących, - Plastyfikator do żywic termoutwardzalnych i termoplastów, - Wybielacz w recepturach niklujących, - Półprodukt do substancji farmaceutycznych.   NAZWA CHEMICZNA Sulfonamid orto-toluenu (CAS Nr: 88-19-7)   WZÓR CHEMICZNY                             CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY C7H9NO2S                                                            171,2   SPECYFIKACJA Czystość                                    : ≥ 99,5 % Woda                                         : ≤ 0,3 % Kolor                                          : ≤ 70 Pt/Co Para-toluenosulfonamid    : ≤ 0,2 % Mętność                                     : ≤ 50 FTU   Metody badawcze w/w parametrów są dostępne na żądanie.   GŁÓWNE WŁASNOŚCI (typowe) Wygląd                                          : kryształki koloru białego do kremowego Punkt wrzenia                            : 210°C (1,33 kPa) Punkt zapłonu                            : 178°C (Pensky-Martens, zamkn. naczynie) Prężność par                               : 383 Pa przy 187°C Rozpuszczalność w wodzie   : 1,6 g/l (25°C)   OPAKOWANIE Worki papierowe czterowarstwowe po 25 kg netto, 35 sztuk na jednej palecie.