Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Stearynian wapnia

Stearynian wapnia

- Czystość min. 96,0 %