Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Środki uniepalniające i przeciwdymne

ŚRODKI UNIEPALNIAJĄCE I PRZECIWDYMNE: Boran cynku Boran glinu Boran magnezu Boran manganu Boran wapnia Borofosforan cynku Cynian cynku Czteroboran potasu Hydroksycynian cynku Metaboran baru Metaboran potasu