Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Peroxan

Peroxan

Peroxan - nadtlenki organiczne: inicjatory polimeryzacji, utwardzacze do nienasyconych żywic poliestrowych, środki sieciujące do kauczuków i poliolefin. Opisy dostępnych nadtlenków znajdują się pod poszczególnymi hasłami np. nadtlenki organiczne - inicjatory polimeryzacji, środki sieciujące, utwardzacze nienasyconych żywic poliestrowych na listach produktów dla przemysłu tworzyw lub przemysłu gumowego lub na zbiorczej liście wszystkich produktów.