Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Hydroksy cynian cynku

Hydroksy cynian cynku

Zinflam ZHS (poprzednia nazwa handlowa Storflam ZHS)

 
Wzór chemiczny ZnSn(OH)6
Ciężar cząsteczkowy 286.12
Numer C.A.S. 12027-96-2
 

Specyfikacja

Wygląd Biały, sypki proszek
Zawartość cyny 40 – 43 %
Zawartość cynku 19,5 – 22,5 %
Straty prażenia w temp. 105°C przez 1 godz. 1,5 % maks.
Pozostałość na sicie 200 mesh (74 mikrony) 0,1 % maks.
Termin przydatności 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli składowany w miejscu suchym i dobrze wentylowanym
  Hydroksy cynian cynku jest nietoksycznym, bezpiecznym środkiem zmniejszającym palność i dymotwórczość polimerów. Pozwala częściowo lub w niektórych przypadkach całkowicie zastąpić toksyczny trójtlenek antymonu w systemach wymagających wysokich parametrów niepalności i niskiego poziomu dymienia.

Wybrane zastosowania:

Nienasycone żywice poliestrowe

Laminaty GRP Zinflam ZHS może zastąpić trójtlenek antymonu w podobnych dawkach i z zaletą poprawy parametrów dymności. Typowe dawki: 2 - 5 %. SMC/DMC Zinflam ZHS wspomaga działanie zwęglające w bezhalogenowych, wypełnionych systemach. Dawka 5 - 15 % pozwala na jednoczesną redukcję zawartości wypełniaczy np. wodorotlenku glinu.

Polichlorek winylu

Kable o niskich parametrach dymienia Zinflam ZHS może zastąpić  trójtlenek antymonu w podobnych dawkach dozowania z poprawą parametrów dymności. Typowo dozuje się 2 - 7 %. Tkaniny powlekane plastisolem, tapety, taśmy transporterowe. Redukcja trójtlenku antymonu jak wyżej. Wykładziny podłogowe, płyty sztywne, spienione. Poprawa parametrów palności i dymienia. Typowe dawki dozowania: 1 - 2 %. Przezroczyste arkusze wytwarza się ze Zinflam ZHS.  

Kauczuki

Polichloropren Poprawa zarówno uniepalnienia jak i przeciwdymności przy użyciu Zinflam ZHS w dawkach około 3 %. Kauczuk naturalny - bez halogenków Poprawa uniepalnienia i przeciwdymności w niskich dawkach dozowania Zinflam ZHS do systemów z wypełniaczem - wodorotlenkiem glinu. Dawka około 2,5 %.   Etylenowo-akrylowe - bez halogenków Jak wyżej. Przy dawkach 2 - 5 % możliwe zmniejszenie niekorzystnie dużej zawartości wodorotlenku glinu.     Farby Zinflam ZHS może zastąpić Sb2O3  w systemach farb halogenowych np. alkidowych, poliestrowych, epoksydowych, PVC itd. Systemy przezroczyste są możliwe do podtrzymania,  jak i poprawa parametrów dymności. Dawki  - zwykle 2 - 5 %.

Kleje i uszczelniacze

Epoksy Zinflam ZHS (i Zinflam ZB) poprawiają uniepalnienie i parametry dymności w dawkach typowych 3 - 5 %