Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Grafen

Grafen

Produkty w naszej ofercie obejmują:

 • Nanopłytki grafenowe  – wysokiej jakości nanopłytki grafenowe składające się od 2 do 10 warstw o wymiarach bocznych (lateralnych)  80-300 nm i o powierzchni właściwej 500 m2/g.
 • Nanopłytki grafenowe  – dobrej jakości nanopłytki grafenowe składające się od 10 do 20 warstw i wymiarach bocznych (lateralnych) 500nm – 1 μm
 • Nanopłytki grafenowe  – grafenowe/grafitowe nanopłytki składające się z 20-40 warstw i wymiarach bocznych (lateralnych) 1-3 μm
 • 2-,3-,4-warstwowe grafenowe dyspersje w rozpuszczalnikach organicznych
 • Organiczne i wodne dyspersje z zawartością grafenu do 30mg/ml
 • Dyspersje stałe – zdyspergowane w polimerach (PP, PE, PS), sfunkcjonalizowane różnymi surfaktantami

Produkty te znajdują zastosowanie w:

 • tuszach i filamentach przewodzących prąd
 • lubrykantach – smary i oleje
 • zaawansowanych kompozytach polimerowych
 • farbach odpornych na korozję
 • piankach termo- i elektroprzewodzących
 
 • Pianki termo- i elektroprzewodzące
Pianka PU z dodatkiem grafenu: nanopłytki grafenowe powodują polepszenie transferu i dyssypacji ciepła. Dodatek 0,06% grafenu powoduje zwiększenie przewodności ciepła i zmniejszenie elektryczności statycznej.  
 • Lubrykanty
Dodatek grafenu do lubrykantów polialfaolefinowych (PAO) polepsza ich trwałość (nawet do 30 %) i poprawia właściwości trybologiczne.  
 • Kompozyty polimerowo-grafenowe
Zdyspergowany grafen w termoplastycznych polimerach polepsza ich właściwości mechaniczne.  
 • Farby odporne na korozję
Grafen stosowany w farbach akrylowych lub emaliach poliuretanowych nadaje wysoką stabilność – odporność w środowisku kwaśnym i zasolonych wodach.  
 • Baterie
Z powodu wysokiego przewodnictwa, grafen jest obiecującym materiałem do zwiększania pojemności oraz trwałości baterii nowych generacji.  
 • Filamenty przewodzące
Filamenty z PLA z dodatkiem grafenu znajdują zastosowanie w druku 3D elektroprzewodzących komponentów. Dyspersja grafenu odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu dobrego przewodnictwa filamentu.  

Podane wyżej informacje są według naszej najlepszej wiedzy. Nie stanowią gwarancji i nie mogą być użyte w celu jakichkolwiek roszczeń względem właściciela witryny internetowej.