Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Cytrynian magnezu

Cytrynian magnezu

Dostępny jest również w formie granulowanej do bezpośredniego tabletkowania jako: - wodorocytrynian magnezu (zawierający wodę) - "MagGran MCi" oraz - dicytrynian trimagnezu (9-wodny) - "MagGran MDCi".