Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Chlorek wapnia

Chlorek wapnia

Posiadamy w ofercie gatunki chlorku wapnia w różnych formach i różnej czystości do następujących zastosowań: - przemysł farmaceutyczny, - przemysł spożywczy, - zimowe utrzymanie dróg (środek zapobiegający tworzeniu się lodu), - zapobieganie tworzeniu się kurzu na nieutwardzonych drogach, - osuszanie gazów i ciekłych substancji organicznych, - rolnictwo, - otrzymywanie innych związków wapnia. Szczegółowe specyfikacje wysyłamy na życzenie.