Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Chlorek para-tolueno-sulfonylu

CHLOREK PARA-TOLUENO-SULFONYLU (PTSC)

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA - Farmaceutyki oparte na sulfonamidach, - Herbicydy oparte na sulfonamidach, - Środki spieniające oparte na hydrazynie, - Półprodukt do substancji farmaceutycznych, - Izocyjankowe wodne oczyszczacze, - Produkcja amidów, - Katalizator kwasowy do żywic termoutwardzalnych.   NAZWA CHEMICZNA Chlorek para-tolueno-sulfonylu (CAS Nr: 98-59-9)   WZÓR CHEMICZNY                             CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY C7H7ClO2S                                                           190,6     SPECYFIKACJA Czystość                                                        : ≥ 99,5 % m/m Woda                                                             : ≤ 0,1 % m/m Kwas całk. (jako kwas p-toluenosulfonowy)      : ≤ 0,2 % m/m Temperatura krystalizacji                                : ≥ 66,9°C Kolor (roztwór 25 % w acetonie)                     : ≤ 40 Pt/Co Chlorek orto-toluenosulfonylu                          : ≤ 0,3 %   Metody badawcze w/w parametrów są dostępne na żądanie.   GŁÓWNE WŁASNOŚCI Wygląd                                      : biały, krystaliczny proszek Punkt wrzenia                            : 135,5°C (1,33 kPa) Punkt zapłonu                            : 128°C (Pensky-Martens, zamkn. naczynie) Prężność par                                     : 873 Pa przy 125°C Ciężar nasypowy                        : 660 - 730 kg/m3   OPAKOWANIE Bębny polietylenowe po 25 kg netto, 24 sztuki na jednej palecie, Bębny polietylenowe po 100 kg netto, 4 lub 5 sztuk na jednej palecie